Endüstri 4.0 Nedir ?

Endüstri 4.0 Nedir ?

Endüstri 4.0

150 yıllık bir gelişim organizasyon sistemini ifade eder , bu organizasyonun yapısı ise nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerdir.
Bütün bu sistemleri birbirleriyle iletişim durumunda olması kuralına dayanan Endüstri 4.0 da tüm makine sisrtemleri birbirleriyle iletişim haline geçebilecek , verileri analiz edecek ve hatta raporlama yaparak insanları bilgilendirecektir tüm bu sistemlerin iletişiminin tamamı nerdeyse
kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla olacaktır , aynı zamanda daha az fireyle ve hatayla iş yapılacak maliyetler daha düşecek ve üretim daha da artacaktır.
Endüstri 4.0’ın Başrolünde robotlar vardır .Sistemi yöneten kararları alan , tüm bu sistem analizini yapan hep robotlardır.
Nesnelerin İnterneti: Makinelerin birbirleri ile iletişimini ifade eder. Bu makineler genelde robotlardır . Her robotun kendine ait tanımlayıcı bir iletişim adresi vardır ve birbirileri ile iletişi kurarak değişen üretim stratejisine ayak uydururlar.
Hizmetlerin İnterneti: İnternet üzerinden hizmet verecek olan kişilerle, hizmet alacak kişileri, bunların ve bunların arasındaki ilişkiyi sağlayacak yazılımı ve hizmetlerin kendisini içerir.
Siber- Fiziksel Sistemler: Endüstri dünyasının bir yedeği olarak kendini idare edebilen sistemin genel adıdır.
Sanayi Devriminden Endüstri 4.0’a
Teknolojik gelişmelerin hızlı ve en çok etkilediği sektörlerden birisi de endüstridir. Her yenilik doğrudan bu alanda etkisini göstermekte ve üretim alanında hızlıca yayılmaktadır. Bilinidiği gibi sanayi devriminin başlangıcı su ve buhar enerjisi ile çalışan makinelerin üretim alanında kullanılması ile oluşmuştur. Bu üretim daha da hızlanmış , fabrikalar kurulmuş ve sanayileşmeye başlayan toplumlar meydana gelmiştir.
İlk fabrikalardaki üretim ve montaj sahalarının elektrik vasıtasıyla hareket ettirilip daha hızlı bir üretimin mümkün olmasıyla seri üretim başlamış ve 2. Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir. 3. Sanayi devrimi ise bilişim teknolojilerinin, otomasyonların ve yazılımların makinaların kontrolünde e kullanılmasıyla gerçekleşmiştir.
Endüstri 4.0’ın İlkeleri
• Karşılıklı Çalışabilirlik: İnsanlar ile robotlar arasındaki iletişimi ifade eder. İnsanlar uzaktan makineleri kontrol edebilmekte iken, makineler de çözemedikleri bir problem ile karşılaştıklarında sistem yöneticisi olan insana haber vermektedir.
• Sanallaştırma: İnsan ile makineler arasındaki bağlantının fiziki olmaması demektir.
• Özerk Yönetim: Akıllı fabrikalar içindeki makineler yani robotlar olağan durumlar içerisinde veri analizlerine dayanmak suretiyle bir üretim kararını kendi başlarına alabilmektedir.
• Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Veriler değiştiğindedoğrudan üretime müdahale edilmekte ve üretim yeniden şekillendirilmektedir.Endüstri 4.0’da sistemdeki tüm veriler tek bir havuda birikir. Bilgi kirliliği olmaz . Gereksiz ve zamansız üretim yapılmaz. Sistem içerisinde oluşan bir problem anında farkedilir.
• Hizmet Oryantasyonu: Robotların Sistem uyumluluğu ve üretkenliği anlamına gelir.
• Modülerlik: Sistemlerin daha esnek zor bir iş için gereken değişikliğin basit bir yazılım moduluyle aşılması ve yeni üretim sistemi ile tekniğine daha kolay adapte olması anlamdındadır.Call Now Button
WhatsApp